ПОСЛЕДНО ОТ БЛОГА


Информация за личните предпазни средства

препоръчани да се ползват от медицинския персонал в условията на заплаха от коронавирус COVIT-19(полумаски, защитни очила, защитни лицеви екрани, познати като шлемове, защитно облекло, защитни ръкавици), които попадат в обхвата на компетенциите за надзор на ДАМТН.

Прочети още